Här tar framtidens telecombutiker form

Expohouse är mitt i ett stort uppdrag med att nyetablera butikskedjan, uppdraget innehåller en helhetsleverans genom projektsamordning, produktion och etablering. Den gamla butiken tas omhand, lokalen anpassas och det nya konceptet etableras. Butikskonceptet är framtaget av TREs egna retailbyrå och Expohouse tar sedan över med samordning, produktion, etablering och underhåll. Under ungefär två till tre år av nyetableringar tar en hel kedja av framtidens telecombutiker form.

Arbetsprocessen

Själva modellen för att arbeta med butikskoncept varierar ju såklart beroende på uppdrag men övergripande har Expohouse en process som ligger till grund för effektiv och flexibel projekthantering.

Tittar vi på en helhet börjar arbetet med en konceptutveckling som ofta tar avstamp i en övergripande retailstrategi. Här handlar det ofta om att designa ett koncept som svarar upp mot de mål som kunden har med sina butiker, allt från kommunikation av varumärke till produkt och försäljning gås igenom och inkluderas. De fysiska miljöerna, alltså butikerna, har såklart en viktig roll i konceptarbetet. Om det handlar om små lokaler i centrummiljö eller stora friliggande byggnader spelar så klart en stor roll.

När ett retailkoncept är på plats går man in i en produktions och etableringsfas, här handlar det om att anpassa konceptet till verklighet på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Helt enkelt förverkliga produkten från ritbordet. När väl butikerna är på plats handlar det om underhåll och optimering av butikerna. Idag kräver konsumenter en upplevelse av sitt butiksbesök och då krävs det att butiksmiljön hänger med.

Utmaningar/bref

Tiden är alltid en utmaning, när allt är satt ska det gå undan! Etableringarna ska ske under så få dagar det går för att butikerna ska kunna hålla öppet, det blir mycket arbete på nätter och en hel del helger för att lyckas.

När vi väl är på plats på bygget är det många som ska samsas på liten yta samtidigt, men vi har en bra och effektiv metod!

Övergripande är det alltid en utmaning att få ihop helheten från ett ritbord till en färdig butik, här har vi en väl utvecklad process vi jobbar efter vilket gör att vi kan hålla ihop många leveranser samtidigt för ett effektivt och bra resultat.

Läs mer om våra tjänster för butikskoncept här.

Intervju

Vad är det exakt Expohouse levererar?

– Totalentreprenad med fokus på projektsamordning och byggprojektledning. Kort förklarat jobbar vi nära vår kund för samordning av etableringsplan och planering av respektive projekt. Vår roll är helhetsleverantör från planering till färdiga butiker, med allt från byggnationstjänster i lokalerna till inredningsproduktion och etablering.

Hur många butiker omfattar uppdraget?

– Lite oklart då planen ändras kontinuerligt men förmodligen runt 40 totalt. Utöver etablering av nya butiker kommer service och underhåll samt nyproduktion av unika displayer till nya produkter.

Varför fick just Expohouse uppdraget av TRE? Fanns det konkurrens av andra aktörer?

– Precis så, vi hade det tidigare uppdraget för TRE men gick igenom en upphandling som alla, det stod till slut mellan oss och en av de största mest välkända aktörerna (David och Goliat). Valet föll på oss pga vår snabbhet och flexibilitet och erfarenhet/referens från samma uppdrag med kunden tidigare. Som helhetsleverantör blir vårt erbjudande attraktivt genom att vi löser alla uppgifter för vår kund som endast behöver ha en kontaktyta vilket ger en effektiv process.

När började vi med byggnationen av första butiksetableringen och hur många butiker är klara hittills?

– Vi byggde pilotbutiker på Kungsgatan i Stockholm och i Täby Centrum under hösten 2019. Sedan dess har vi etablerat drygt 30 butiker hittills men lite uppehåll under pandemin.

Hur gör ni med kassalösningar och signage i butikerna?

– TRE har partners för dessa leveranser som vi samarbetar nära med för en smidig process, till exempel Vertiseit som levererar en komplett digital signagelösning tilll alla butiker.

Vad är det som är nytt jämfört med de gamla butikerna? Är det endast designmässiga förändringar?

– Ja, men det nya konceptet kräver mer omfattande ombyggnation av lokalerna. Riv till betong och gipsrent till nyckelfärdig butik är det som gäller.

Vad gäller framåt för just detta projekt?

– Vi fortsätter att bygga om butiker i högt tempo och går även succesivt över till att stötta med underhåll.

Vill du snacka mer om hur vi kan hjälpa dig?

Vi bollar gärna idéer och tankar. Diskuterar och planerar. Hör av dig till oss så tar vi det därifrån. 

Kontakta oss Bli kontaktad av oss