Expohouse är din partner för inrednings- & exponeringslösningar

Expohouse – en komplett partner för samordning, produktion, etablering, logistik och underhåll. Med samtliga produktionsdiscipliner in-house och ett brett nätverk av underentreprenörer kan vi på ett kreativt och effektivt sätt skapa unika exponeringsprojekt. Vi ser till att varumärken kommunicerar, positionerar och stärker sina erbjudanden genom exponeringslösningar kännetecknade av hög kvalitet. Och engagemang.

Helhetsleverantör

Med heltäckande tjänsteutbud och komplett produktion under samma tak hjälper vi er från start till mål. 

Med Expohouse som helhetsleverantör kan du vara trygg med att både planering och samordning sker genom en kombination av effektivitet och hög kvalitet. Eftersom vi är med från början tar vi ansvar för hela processen för bästa resultat och trygghet.

Vi finns med från uppstart och utveckling till genomförande och uppföljning.

En projektledare ser till att arbetet kring ditt projekt flyter på och följer planen.

Genom egen produktion och resurser för etablering kompletterat av ett stort partnernätverk är vi effektiva och säkerställer kvalitet genom hela processen.

Kom med dina idéer till oss så samordnar vi projektet med en erfaren projektledare i spetsen, som ser till att tidsplan och budget följs. Våra kreativa designers visualiserar idéerna tillsammans med våra konstruktörer. 

Konceptutveckling.
3D-visualisering och art direction.
Konsruktionsarbete.

Kundansvar och strategiskt konceptarbete.
Projektledning och koordination.
Teknisk projektledning och digital utveckling.
Bokning, bemanning och catering.

Projekt & design

Projektledare, kreativa designers och konstruktörer samarbetar med dig för att tillsammans göra något riktigt bra.

Produktion

Med en stor och effektiv maskinpark kan du lita på oss som partner för alla typer av produktioner.

Vår produktion in-house omfattar allt från produktionsledning och sourcing till väl anpassad maskinpark och slutmontering. Med målet att kunna hantera nyckelfärdiga specialproduktioner av högsta kvalitet utvecklar vi ständigt maskinpark och kompetens.

Materialanskaffning och sourcing från en stor bredd av leverantörer.
Fullskaligt möbelsnickeri och lackering.
Grafisk produktion med 3D-print, laserformatering och planskrivare.
Teknisk integration och LED-teknik.
Slutmontering och installation.

Produktionskontor i Värnamo för volym och serieproduktion.
Digitala specialister.
Brett nätverk av produktionspartners.

Installation, bygg, etablering och monteringstjänster – inget är för avancerat för oss. Vi monterar och installerar förproducerad inredning men levererar även rena byggnationstjänster inklusive specialister inom bygg. Med över 4000 kvm höglager löser vi både lagring och logistikhantering.

Vi lagerhåller och distribuerar eventmaterial, POS, inredning och reservdelar för kunder över hela världen.

Genom vårt fältteam genomför vi allt från etablering av mässor och event till större utrullningar av butiksinredning.
Byggledning, byggnationstjänster och specialistroller.

Etablering & logistik

Med ett starkt team av montörer, snickare och specialister säkerställer vi leveransen på fältet.

Nätverk & partners

För att tillgodose våra kunders breda behov behöver vi alliera oss med de bästa.

Våra kunder verkar inom en mängd olika branscher med olika behov och finns över hela världen. För att tillgodose behoven är det viktigt för oss att underhålla ett brett nätverk av samarbetspartners.

beMatrix bePartner är ett internationellt nätverk inom byggnation av mässor och events. Sponsrings- och Eventsverige fungerar som branschorganisation i Sverige och ger oss möjligheter att samarbeta med branschkollegor.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med byråpartners inom både event och retail.
Med flertalet digitala samarbetspartners säkerställer vi en sömlös leverans av digital integration i våra leveranser, både gällande hårdvara och mjukvara.

Med internationella varumärken som kunder levererar vi projekt över hela världen. Vi har stor internationell erfarenhet, både av Nordiska kunder som verkar på andra marknader men även internationell bolag med behov på den Nordiska marknaden.

Att ständigt leverera på olika marknader ger oss stor internationell erfarenhet och är en källa till inspiration. Våra kunder ska känna sig trygga i vår leverans, oavsett om den sker på hemmaplan eller i en annan världsdel.

Internationell närvaro

Med Norden som huvudmarknad levererar vi även projekt i Europa, USA och Asien på regelbunden basis.

Detta är Expohouse

Vi är det givna valet som samarbetspartner när det kommer till fysiska exponeringslösningar med hög kvalitet.

Vi omsätter årligen cirka 120 MSEK.

Höglager på över 4 000 kvm.

Nordiskt nätverk av fältresurser samt globala partnernätverk.

Expohouse består av 50 specialistmedarbetare och ett varierande antal konsulter.

Norden är vår huvudmarknad med regelbundna leveranser globalt.

Du hittar vårt huvudkontor och produktionsanläggning i Stockholm.

Med över 25 år i branschen har vi en bred erfarenhet.

Levererar över 1500 projekt per år.

Med produktionskontor i Värnamo, Småland levererar vi effektiva volym-och serieproduktioner.