Skalbar och flexibel produktexponering i unik miljö

Konceptet togs fram genom workshops med Johan Ronnestam Creative Studios och Expohouse fick i uppdrag att ta fram produktionslösningar för den unika miljön och dess olika etableringar. Syftet med konceptet är att visa och lyfta fram Svedbergs olika produktserier på ett tydligt sätt.

Arbetsprocessen

Genom att använda ett skalbart väggsystem för avdelning av olika miljöer blir upplevelsen av produkter i samma serie och användningsområde tydlig för besökaren. Design och formspråket är tydligt och kryddas av informativ skyltning som guidar besökaren genom de olika produktserierna. Avskalat för att verkligen lyfta fram produkten men även färgstarkt för att skilja de olika miljöerna åt.

Hela konceptet är skalbart för att vara flexibelt och kunna etableras i butikslokaler och showroom med helt olika förutsättningar och storlek. Tanken är även att använda konceptet på mässor och andra ytor där man önskar exponera produkterna.

Utöver det skalbara väggsystemet finns olika möbler och displayer som till exempel blandarbar för visning av produkter, säljmöbler, katalogställ och display för materialprover. Kommunikation sker på olika typer av skyltytor med utbytbara budskap, bland annat ljuslådor med runda hörn för att passa konceptet.

Resultat

Efter etablering av den första piloten genomfördes mindre korrigeringar och sedan stod Svedbergs egna showroom i Dalstorp på tur. Nyligen har en etablering i butik i Köpenhamn ägt rum och nu står en exponeringsyta på Makajo i Stockholm på tur.

Utöver showroom och butik användes konceptet på Fastighetsmässan i Stockholm och planering av mässorna Nordbygg och Stockholm Furniture Fair är på gång.

Vill du snacka mer om hur vi kan hjälpa dig?

Vi bollar gärna idéer och tankar. Diskuterar och planerar. Hör av dig till oss så tar vi det därifrån. 

Kontakta oss Bli kontaktad av oss