Pop-Up med Expohouse

Pop-up stores och pop-up-koncept i olika former är glödhett just nu. Bransch efter bransch vill sälja, överraska, lansera och bygga varumärke på nya sätt genom olika pop-up-koncept på unika platser och i nya sammanhang.

Fredrik Danielsson är senior projektledare på Expohouse och har levererat ett antal pop-up stores och koncept i olika former.

I den här artikelserien, Pop-Up med Expohouse, berättar han om vad som definierar en pop-up, när det är kan vara ett bra val och vad man kan behöva ha koll på för att lyckas med sin satsning.


Hur kommer det sig att det är så populärt att jobba med pop-up just nu?

– Pop-up är ju egentligen inget nytt. Tillfälliga ytor för någon form av aktivering har i stort sett alltid funnits, men idag tror jag att det är extra aktuellt framför allt av tre anledningar:

  1. Ny teknik – idag kan du till visa upp ett begränsat antal produkter på liten yta, men erbjuda hela sortimentet digitalt via skärmar länkade till din e-handel. Det gör det enklare och billigare att etablera exempelvis en pop-up store.
  2. Nytt tänk – varumärken och fastighetsägare har insett värdet i att kunna agera flexibelt kring korttidsetablering. Dels ur ett ekonomiskt perspektiv, men också genom att kunna erbjuda nya, spännande koncept på nya platser.
  3. Nya valmöjligheter – Idag kan du etablera en pop-up på en mängd platser utöver befintliga butikslokaler. Dessutom har mobila lösningar som till exempel containerkoncept gjort det möjligt att verkligen tänka utanför boxen och ta varumärket till målgruppen nästan utan begränsning.

Norrlands Gulds Kallhus, baserat på Expohouse containerkoncept. 

Kan man definiera pop-up på ett lättbegripligt sätt. Hur skulle du beskriva det?

– Man skulle kunna säga att det handlar om någon form av varumärkesaktivering eller försäljning i fysisk miljö som pågår under en begränsad tid – präglat av ett överraskningsmoment.

Ett exempel är MovesGood, en e-handlare som ville testa sitt erbjudande i en fysisk miljö vilket resulterade i pop-up stores som skräddarsytts för platsen.

Ett annat är Scandic som inför lanseringen av sitt nya hotellkoncept byggde en tillfällig lounge och mötesmiljö i hotellets stil på centralstationen i Stockholm.

Ett tredje är Spendrups varumärke Norrlands Guld där vi skapade en mobil bar med nedslag på festivaler och arrangemang där besökare själva kan tappa upp sin öl. Det etablerar varumärket i rätt sammanhang, bygger lojalitet och skapar en stark upplevelse.

Själva konceptet kan alltså se väldigt olika ut.

MovesGood, pop-up store i Täby Centrum. 

Kan man göra någon sort check-list för att stämma av sin idé för att se om den passar som pop-up?

– Det kan man absolut göra. Man kan fundera kring syftet till exempel;

  • Nå ut med ett erbjudande på ett sätt som skapar uppmärksamhet
  • Testa en produkt eller marknad innan ni satsar i stor skala
  • Positionera varumärket i ett nytt sammanhang, på en ny plats eller mot en ny målgrupp
  • Skapa exklusivitet genom att erbjuda något unikt endast under begränsad tid
  • Komma närmre och överraska målgruppen genom att ta sig till dem

Om någon av punkterna matchar din idé kan pop-up-koncept vara värt att titta närmre på.

 

Och precis det ska vi göra i den här artikelserien. I de kommande avsnitten av Pop-Up med Expohouse, tar vi upp två vanliga format – pop-up i retailmiljö och mobila koncept. Vi definierar hur de skiljer sig åt, i vilka scenarios de passar bäst och vad man behöver tänka på för att lyckas.

Läs mer:
Pop-Up med Expohouse: Retail
Pop-Up med Expohouse: Mobila lösningar
Expohouse Pop-Up

Kontakta oss

Frågor eller funderingar? Här hittar ni våra kontaktuppgifter.

Kontakta oss